CUSHION
מישה, מייקאפ-קושן  לכיסוי גבוה בעל אפקט מילוי קמטים - בצירוף מילוי נוסף לכמות כפולה קניה מהירה
מישה, מייקאפ-קושן  לכיסוי גבוה בעל אפקט מילוי קמטים קניה מהירה